Ik respecteer jouw privacy.

VOORWOORD

Hieronder kom je te weten wat er gebeurt met je persoonlijke gegevens wanneer je mijn website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle informatie waarmee je persoonlijk geïdentificeerd kunt worden, zoals je e-mailadres, naam enz. Als verantwoordelijke partij moet ik je vertellen waarom ik je gegevens verzamel en hoe ik die verwerk. En aangezien ik je privacy respecteer, doe ik dat met heel veel plezier.

TL;DR

Ik ben niet geïnteresseerd in het verzamelen en/of verwerken van persoonlijke informatie over mensen die de website gewoon bezoeken. Een aantal technische zaken worden tijdelijk bewaard in de backend om deze website leesbaar te maken voor je browser, en voor 100% anonieme statistieken.

Dus tenzij je een formulier invult, heb ik zelfs geen persoonlijke gegevens van je nodig. Dus waarom verzamel ik ze in de eerste plaats?

WIL JE HET GRAAG WETEN? HIER GAAN WE …

Hou er rekening mee dat informatie doorgegeven via internet (bv. via e-mail) onderhevig is aan veiligheidsinbreuken. Je gegevens kunnen niet 100% worden beschermd tegen toegang door derden.

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

Marguerite Storm
3920 Azure Lane
Addison, Texas 75001
Verenigde Staten

E-mail: grite@translationfrench.com
Tel.: +1 (406) 425 2073

De verantwoordelijke partij is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of gezamenlijk beslissingen neemt over de doeleinden en de middelen van het verwerken van de persoonlijke gegevens (namen, e-mailadressen enz.).

Hoe verzamel ik je gegevens?

Sommige gegevens verkrijg ik van jou. Bijvoorbeeld wanneer je een contactformulier invult of me een e-mail stuurt.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door mijn IT-systemen wanneer je mijn website bezoekt. Die zijn hoofdzakelijk technische gegevens zoals welke browser en welk besturingssysteem je gebruikt of het tijdstip van je virtuele bezoek. Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra je aankomt op mijn website.

Waar gebruik ik je gegevens voor?

De gegevens worden deels verzameld voor de goede werking en de veiligheid van deze website. Andere gegevens kunnen dienen om te analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. Hiervoor worden ze geanonimiseerd.

Welke rechten heb je met betrekking tot je gegevens?

Je mag altijd een volledig verslag vragen over de opgeslagen gegevens, de oorsprong, de ontvangers en de reden dat ze verzameld worden. Deze informatie wordt eenmaal per jaar gratis verschaft. Als je meer dan één volledig verslag wenst binnen eenzelfde kalenderjaar, reken ik 129 USD netto per aanvraag aan.
Om identificatieredenen moet elke aanvraag schriftelijk en via de post gebeuren (het postadres vind je hierboven). Gelieve een kopie van je federale ID toe te voegen.
Je hebt ook het recht om te vragen dat je gegevens gratis en op elk moment verbeterd, geblokkeerd of verwijderd worden.

Voor veel gegevensverwerkingsactiviteiten is je uitdrukkelijke toestemming vereist. Je kunt je toestemming op elk moment intrekken met ingang in de toekomst. Een informele e-mail voor de aanvraag sturen volstaat. De gegevens die worden verwerkt voor ik je aanvraag ontvang, mogen nog steeds wettelijk verwerkt worden.

Als je een klacht wil indienen bij een regulerende instantie

Als je het slachtoffer bent van een inbreuk in verband met persoonsgegevens, kun je een klacht indienen bij de bevoegde regulerende instanties. De regulerende instantie bevoegd voor kwesties met betrekking tot gegevensbescherming is de Attorney General in Texas, VS, waar zowel ik als de gebruiker van deze website onze woonplaats hebben. Het kantoor van de Attorney General vind je hier: https://www.texasattorneygeneral.gov.

Als je je gegevens wil meenemen

Je hebt het recht om de gegevens die ik verwerk met jouw toestemming of ter uitvoering van een contract, naar jezelf of naar een derde te laten bezorgen in een standaard, machineleesbaar formaat. Als je wenst dat je gegevens rechtstreeks naar een andere verantwoordelijke partij worden verstuurd, gebeurt dit enkel in de mate van wat technisch mogelijk is.

ANALYSE EN TOOLS VAN DERDEN

Tijdens je bezoek aan mijn website kan er een statistische analyse gebeuren van je surfgedrag. De analyse van je surfgedrag is anoniem. Ik zal je dus niet kunnen identificeren op basis van deze gegevens.

Om veiligheidsredenen gebruik ik tools van derden om mijn website te beschermen en onderhouden. Ik kies mijn providers zorgvuldig uit, en waar nodig en toepasselijk worden er overeenkomsten rond gegevensverwerking afgesloten. Hier kun je verder op de pagina meer over lezen.

SSL- OF TLS-VERSLEUTELING

Deze website gebruikt SSL- of TLS-versleuteling om veiligheidsredenen en voor de bescherming van de overdracht van vertrouwelijke informatie zoals de aanvragen die je doet via contactformulieren. Je herkent een versleutelde verbinding in de adreslijn van je browser wanneer “http://” verandert in “https://” en het slotpictogram verschijnt in de adresbalk van je browser. Wanneer SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die je naar me verstuurt niet gelezen worden door derden.

SPEEL HET EERLIJK: IK WIL GEEN PROMOTIONELE E-MAILS VAN JOU ONTVANGEN

Ik verbied uitdrukkelijk dat je mijn contactgegevens op deze website gebruikt om promoties en informatie te sturen waar ik niet om gevraagd heb. Ik behoud mezelf het recht voor om specifieke gerechtelijke acties te ondernemen als ik ongevraagd reclamemateriaal zoals e-mailspam ontvang.

COOKIES

Mijn website gebruikt standaard geen cookies andere dan de zogenaamde sessiecookies om de volgende redenen:

 • om websiteverkeer te analyseren via geanonimiseerde gegevens,
 • om na te gaan of je geregistreerd bent op de website,
 • om inhoud van de website te testen,
 • om de inhoud in jouw voorkeurstaal weer te geven,
 • om informatie over jouw voorkeuren op te slaan,
 • en om je te herkennen wanneer je terugkomt naar de website.

In het algemeen, wat cookies betreft, kun je je browser zodanig configureren dat hij je informeert over het gebruik van cookies zodat je geval per geval kunt beslissen of je een cookie aanvaardt of verwerpt. Of je kunt je browser zo configureren dat hij automatisch cookies aanvaardt onder bepaalde voorwaarden, of dat hij die altijd weigert of automatisch cookies wist wanneer je hem afsluit. Cookies uitschakelen zal de werking van deze website niet beperken.

SERVERLOG-BESTANDEN

Deze website verzamelt en bewaart automatisch informatie die je browser automatisch verstuurt naar ‘serverlog-bestanden’. Het gaat om:

 • Browsertype en browserversie
 • Het gebruikte besturingssysteem
 • Referrer URL
 • Hostnaam van de computer waarmee een verbinding wordt gemaakt
 • Tijdstip van de serveraanvraag
 • IP-adres (geanonimiseerd)

Deze gegevens worden niet gecombineerd met gegevens van andere bronnen en zijn nodig om deze website op een aantrekkelijke en functionele manier op je scherm weer te geven. Dit vormt een gerechtvaardigd belang conform art. 6 (1) (f) GDPR.

CONTACTFORMULIER

Wanneer je me een bericht stuurt via het contactformulier, verzamel ik je gegevens in het formulier, waaronder de contactgegevens, om je vraag en eventuele volgende vragen te beantwoorden. Deze informatie deel ik niet met derden, tenzij opgelegd door de wet. Dit gezegd zijnde, gegevens die je invoert in het contactformulier verwerk ik ofwel met jouw toestemming volgens Art. 6 (1) (a) GDPR of ter uitvoering van een contract conform Art. 6 (1) (b) GDPR. Je kunt je toestemming op elk moment intrekken met ingang in de toekomst. Een informele e-mail voor de aanvraag sturen volstaat. De gegevens die worden verwerkt voor ik je aanvraag ontvang, mogen nog steeds wettelijk verwerkt worden.

Ik bewaar de gegevens die je me verstrekt via het contactformulier tot je vraagt om ze te wissen of tot je je toestemming intrekt. Eventuele dwingende wettelijke bepalingen, met name die betreffende verplichte bewaartermijnen van gegevens, worden niet aangetast door deze bepaling.

 

GEGEVENSVERWERKING MET BETREKKING TOT GECONTRACTEERDE DIENSTEN

Ik verzamel, verwerk en gebruik persoonlijke gegevens enkel voor zover het nodig is om een wettelijke relatie met jou (mastergegevens) aan te gaan of te wijzigen. Dit gebeurt op basis van Art. 6 (1) (b) GDPR, die toelaat dat gegevens worden verwerkt ter uitvoering van een contract of voor maatregelen voorafgaand aan een contract. Ik verzamel, verwerk en gebruik je persoonlijke gegevens wanneer je mijn website bezoekt (gebruiksgegevens) enkel in de mate waarin het voor jou nodig is om toegang te hebben tot mijn dienst of om je die dienst aan te rekenen.

De verzamelde klantgegevens worden gewist nadat de bestelling is voltooid of wanneer de samenwerking wordt beëindigd. De wettelijke bewaartermijnen blijven ongewijzigd.

ONLINE PROFIELEN IN SOCIAL MEDIA

Ik bewaar online profielen binnen de sociale netwerken en platformen om te communiceren met geïnteresseerde partijen en volgers en hen te informeren over mijn diensten. Ik wil erop wijzen dat je gebruikersgegevens kunnen verwerkt worden buiten de Europese Unie wanneer je in contact met mij treedt op deze platformen. Dit kan risico’s meebrengen voor gebruikers omdat de gebruikersrechten bijvoorbeeld misschien wel eens moeilijker afgedwongen kunnen worden. Wat betreft Ameikaanse providers gecertificeerd onder het Privacyschild, wil ik erop wijzen dat die zich ertoe verbinden te voldoen aan de Europese normen rond gegevensbescherming.

De gebruikersgegevens worden bovendien vaak verwerkt voor marktonderzoek en reclame. Dit betekent dat deze bedrijven profielen kunnen aanmaken op basis van je browsinggedrag en je veronderstelde interesses. Deze profielen kunnen op hun beurt worden gebruikt om bijvoorbeeld een advertentie te plaatsen binnen en buiten de platformen die vermoedelijk overeenkomen met je interesses. Daarom worden er vaak cookies opgeslagen op je computer, waarin je browsinggedrag en interesses worden bewaard. Gegevens kunnen ook los van de apparaten die je gebruikt opgeslagen worden (vvooral als je lid bent van de respectieve platformen en erop ingelogd bent).

De verwerking van je persoonlijke gegevens is gebaseerd op mijn wettelijke interesse in efficiënte gebruikersinformatie en communicatie met gebruikers volgens Art. 6 (1) (f) GDPR. Als de respectieve providers je toestemming vragen voor de verwerking van gegevens (toestemmen door een vak aan te vinken of bevestigen door op een toets te drukken) vormen Art. 6 (1) (a) en Art. 7 GDPR de wettelijke basis van de verwerking.

Voor meer informatie over de respectieve verwerking en de mogelijkheid om je terug te trekken, stel ik voor dat je de volgende links volgt en de informatie leest gepubliceerd door de respectieve providers.

En als je van plan bent om informatie aan te vragen of je rechten als gebruiker wenst uit te oefenen, wil ik erop wijzen dat die doeltreffend kunnen worden uitgeoefend ten overstaan van de providers. Enkel de providers hebben toegang tot je gegevens en kunnen rechtstreeks maatregelen treffen en de nodige informatie verstrekken. Als je nog steeds hulp nodig hebt, mag je contact met me opnemen.

MANAGE WP

Voor het onderhoud van mijn website gebruikt mijn webdesigner Manage WP, dat beheerd wordt door GoDaddy.com Manage WP, Trg republike 5, 11000 Belgrado, Servië. Back-ups worden opgeslagen op servers in Europa.

Back-ups worden vaak bewaard voor een maximale duur van 60 dagen. Op die manier is mijn website altijd veilig en up-to-date, en functioneert hij te allen tijde.

Dit vormt een gerechtvaardigd belang conform art. 6 (1) (f) GDPR.

Meer informatie vind je op www.managewp.com/privacy.